Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 10 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 08:52:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, sinh viên = 1tr3
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp tối (t2-> t6 sau 17h->) ; chiều t4+7+cn sau 14h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 10 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: