Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 11 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 06:59:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T345 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 11 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: