Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 12 Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 14:04:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, 150k/1buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Gia Định
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 12 Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: