Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Xã Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 08:10:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: rãnh tối T2,4 (từ 5h30, 6h), chiều T7 hoặc CN (sau 14h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, bách khoa hoặc sư phạm
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: