Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 15:47:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN, T2 (từ 17h đến 20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Thái Văn Lung
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Lạc An Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: