Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Lớp 7 Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 21:58:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (18h-20h)
Thông tin: 2 học sinh, trường quốc tế á châu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Lớp 7 Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: