Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 08:33:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (hè rãnh cả ngày, vô năm sắp xếp lại)
Thông tin: học sinh nam, trường Phan văn trị
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: