Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 04:34:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng, sinh viên: 1tr2/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4, 6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn đức cảnh Q6
Yêu cầu: Nữ, GV: 1tr8 (dạy 90ph) || SV: 1tr2 (dạy 120ph)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: