Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 14:35:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2356 ( Sáng 7h30 – 10h30)
Thông tin: nhóm 4-5 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: