Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 21:40:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn Sáng T23456 (8h30 – 11h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn văn bé
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: