Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 16:28:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 150.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx t7+CN (rãnh cả ngày)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Cử Nhân Nữ, có thể đôn thời gian gộp thành 1 buổi
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: