Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 18:47:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t3,5 + sáng-chiều CN
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, hs nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: