Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 11:12:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Quang Trung
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Thị trấn Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: