Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 20:02:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 18h trở đi), trừ T3,5
Thông tin: học sinh nam, trường An nhơn
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 An Điền Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: