Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 05:36:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4 (18h-20h), T7CN(14h-16h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Đất Cuốc Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: