Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 08:37:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 246
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Hưng Hoà Bàu Bàng Bình Dương

Viết một bình luận