Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 04:00:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246 từ 17h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Thanh Tuyền Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: