Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 12:39:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.900.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp tối t2->7 (7h-, 7h30->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: