Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 07:53:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp: T357 sáng (9h -11h) – Chiều (15h -17h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: