Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 8 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 05:23:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23567 (Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường minh đức
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 8 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: