Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 9 Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 06:58:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: t7+CN từ 17h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 9 Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: