Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 9 Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 23:30:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T6 (18h-20h), T7, CN (rãnh cả ngày)
Thông tin: học sinh nam, trường Bình Lợi Trung
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, SV năm 4 hoặc cử nhân đã tốt nghiệp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 9 Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: