Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Lớp 5 Lớp 6 Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 18:16:11

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 6,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Hè học Sáng sắp xếp (từ 9h trở đi), vô năm học tối
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Lớp 5 Lớp 6 Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: