Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Lớp 6 Xã Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 18:06:50

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp trong tuần (18h -20h)
Thông tin: học sinh nam, lớp 6 lên 7
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Lớp 6 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: