Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Lớp 6 Lớp 7 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 05:20:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (19h – 20h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Lớp 6 Lớp 7 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: