Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Văn Lớp 6 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 12:26:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,4,5 (14h30-16h30)
Thông tin: 3 học sinh trường Trường Chinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Văn Lớp 6 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: