Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 13:56:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, giáo viên: 2tr2
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t2+ t4 (8h->10h), tối t6(7h->9h)
Thông tin: sv nam, học đại học quốc gia
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, dạy toán cao cấp
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: