Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 13:58:11

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (từ 18h trở đi), T7,CN (sắp xếp)
Thông tin: học viên nam, đang học năm 1 ĐH Ngoại Thương
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: