Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Rèn Chữ Lớp Lá Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 22:58:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 357 từ 17h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Rèn Chữ Lớp Lá Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: