Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 05:08:55

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, 200k/1b
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (19h – 21h)
Thông tin: học viên nữ, trên 30t, học ôn Toán Cao Cấp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Thị Trấn Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: