Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 18:51:11

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2357 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Lớp 3 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: