Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Lớp 4 Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 12:55:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (17h -19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hà Huy Tập
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Lớp 4 Tân Định Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: