Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Rèn Chữ Lớp 2 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 18:33:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Báo Bài Rèn Chữ Lớp 2 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: