Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 03:20:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T356 (từ 17h30, 18h)
Thông tin: 2 bé học trường Huỳnh văn chính
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Lớp 2 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: