Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 17:30:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T3-5 (18h-> ) và T7 (19h->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 1 Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: