Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 01:13:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Thiên Hộ Dương
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 2 An Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: