Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Dạy Song Ngữ Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 18:57:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T56 (19h-20h30)
Thông tin: học sinh nam, trường á châu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Dạy Song Ngữ Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Dạy Song Ngữ Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 15:09:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp T2,3,4,5,6 (Sáng-tối)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Thái Học, lớp tích hợp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Lớp 4 Dạy Song Ngữ Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: