Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp 1 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 00:55:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234 (18h – 20h)
Thông tin: học sinh nam, lớp lá lên 1
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp 1 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: