Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp Lá Phường Hưng Định, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 20:38:55

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam 4 tuổi hơn
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hưng Định, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Anh Văn Rèn Chữ Lớp Lá Hưng Định Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: