Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 3 Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 03:32:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (14h -16h)
Thông tin: học sinh nam, lớp 2 lên 3
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 3 Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: