Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 5 Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 17:05:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7,cn (18h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Lớp 5 Bình An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: