Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Rèn Chữ Lớp 2 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 21:34:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (17h-19h)
Thông tin: học sinh viết chữ xấu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Rèn Chữ Lớp 2 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: