Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Báo Bài Rèn Chữ Lớp Lá Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 04:32:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: t4,6 ( từ 16h đến 18h)
Thông tin: 2 hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Báo Bài Rèn Chữ Lớp Lá Hiệp Thành Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: