Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 07:50:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t2,4,6
Thông tin: hs nam, lớp lá->1
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Lai Hưng Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: