Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 08:28:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2->t6 từ 19h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: