Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Lớp 2 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 20:04:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T3-4-5 (17h30->
Thông tin: 2 hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, dạy chủ yếu là TV
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Lớp 2 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: