Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Lớp 3 Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 08:32:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 3,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp t2->7 rãnh: (5h->)
Thông tin: 2 bé
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Lớp 3 Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: