Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 22:56:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng, giáo viên = 1tr7
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 357 từ 17h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: