Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 1 Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/02/2021 14:40:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng, 5b= 3.200.000
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 18h30-20h
Thông tin: 2hs
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 1 Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: