Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Tiếng Việt Lớp 2 Xã Long Nguyên, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 17:21:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t7+cn
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, dạy 1.5h
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Long Nguyên, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Tiếng Việt Lớp 2 Long Nguyên Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: